Tervist edendav töökoht

Tervist edendav töökoht lasteaias

Tervisedendus töökohtadel on alguse saanud kodanikuliikumisena 1970. aastate teisel poolel Põhja-Ameerikas. Eestis kutsuti võrgustik ellu Tervishoiuameti initsiatiivil 2005. aastal. Alates 2006. aastast koordineerib ja haldab võrgustiku tegevusi Tervise Arengu Instituut (TAI). 2017. aasta detsembri seisuga kuulub TET võrgustikku 283 avaliku ja erasektori organisatsiooni üle Eesti.

Võrgustikus osalemine pakub liikmetele partnerlusvõimalusi, kogemuste ja heade ideede jagamist kolleegidega teistest organisatsioonidest ning võimalust osaleda võrgustiku liikmetele mõeldud koolitus- ja nõustamisprogrammides.

Tartu Lasteaed Tripsik on Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustiku liige.

tervist edendav töökoht tripsik

Võrgustiku eesmärgiks on:

 • erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks;
 • organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel;
 • kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal.

Võrgustiku peamised tegevussuunad on:

 • füüsilise, vaimse ja sotsiaalse töökeskkonna parendamine;
 • töötaja tervise edendamine;
 • organisatsiooni kui terviku arendamine;
 • paikkonnapõhise tervisealase koostöö toetamine;
 • sotsiaalse vastutuse jagamine

Võrgustiku liikmed:

 • arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuurilistest vajadustest;
 • orienteeruvad tervisedenduse kvaliteedi parandamisele, töötajate heaolu parandamisele, keskkonnakaitsele ja potentsiaali realiseerimisele olla õppiv ja arenev organisatsioon;
 • keskenduvad tervisele, inimeste vajadustele, võttes arvesse nende ootusi tervise suhtes;
 • kasutavad ressursse ökonoomselt ja efektiivselt;
 • teevad koostööd tervishoiuasutuste ja -institutsioonidega paikkonnas.

Lasteaed Tripsik lähtub oma  tegevuse kavandamisel võrgustiku üldtunnustatud põhimõtetest eesmärgiga tähtsustada tervislikku ja töötajasõbralikku ning motiveerivat töökeskkonda.
Võrgustiku raames teeb Lasteaed Tripsik tihedat koostööd Tervise Arengu Instituudiga.
Toimunud on järgmised sündmused:

 • terviseteemalised koolitused;
 • vaimse tervise toetamine töökohal;
 • tervislik toitumine töökohal;
 • meeskonna osalemine erinevatel terviseüritustel ja matkaradadel.

Rohkem infot TET võrgustiku kohta