Bassein

Tartu Lasteaed Tripsik bassein

Bassein asub Triinu ja Taavi majas ning on mõõtmetega 9 x 3 meetrit. Ujumistegevusi viiakse läbi Triinu ja Taavi majas alates 3-aastastele lastele kaks korda nädalas, septembrist- maini. Sipsiku majast osalevad ujumistegevustes 5-7a  lapsed üks kord nädalas. Ujumistegevustes osalemine toimub lapsevanema avalduse alusel.

Ujumistegevuse eesmärgid:

 • laps tunneb vees olemisest rõõmu;
 • laps järgib esmaseid hügieeni-ja ohutusnõudeid;
 • laps järgib basseinis kehtivaid ohutusreegleid;
 • laps on tutvunud ja läbinud ujumise algõpetuse.

Õppetegevuse sisu:

 • ohutu käitumine vees ja veekogude ümbruses;
 • veega kohanemine;
 • põhiliikumised vees;
 • veepinnal püsimine koos abivahendiga;
 • vees edasi liikumine koos abivahendiga;
 • veemängud;
 • enesehügieen ja –teenindus.

Eeldatavad tulemused ujumistegevuste läbimisel laps:

 • on kohanenud veekeskkonnaga;
 • omandab rütmilise hingamise;
 • libiseb ilma abivahendita;
 • suudab läbida ühe basseinipikkuse ilma põhja puudutamata;
 • järgib basseini kasutamise ohutusreegleid.

Ujumine soodustab eelkooliealiste laste harmoonilist kehalist arengut, nende karastumist ja tervise tugevnemist. Kui lapsed õpivad varakult ujuma, on nad ka veeõnnetusjuhtumite eest paremini kaitstud.

Basseini ülalpidamist doteerib Tartu Linnavalitsus, lisaks maksavad ujumisõpetust saavate laste vanemad 5.00 € kuus ja seda 9 kuud (september – mai) aastas.