Lasteaia hoolekogu

Tartu Lasteaed Tripsik hoolekogu

Võttes aluseks koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lg 2, Tartu linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Lasteaed Tripsik direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja

otsustab:

1. Kinnitada Tartu Lasteaed Tripsik hoolekogu koosseis järgmiselt:

1.1. Anton Malmi – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Merle Õim;
1.2. Derda-Karoliine Kadastik – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Sandra Püüa;
1.3. Evelin Laul – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Kristi Lastik;
1.4. Kristi Lukas – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Egle Loorits;
1.5. Katre Paap – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Tiiu Jüriado;
1.6. Kadi Berggrünfeld – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Riin Sats;
1.7. Karin Kosso – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Merili Õigus;
1.8. Deniss Malõšev – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Mariliis Kohva;
1.9. Anette Kilk – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Kristina Paide;
1.10. Liina Väärsi – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Heleriin Teder;
1.11. Natalja Zagura – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Evelin Sikut;
1.12. Marili Tenn – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Marika Kurrikoff;
1.13. Paula Otsa – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Julianna Agakerimova;
1.14. Hanno Kroon – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Virge Haidla Appelberg;
1.15. Anneli Sigus – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Anette Kilk;
1.16. Kristiina Johanson – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Helen Kruusla;
1.17. Maiki Toots – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Carmen Kuusik;
1.18 .Margit Mutso – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Piia Kask;
1.19. Maris Erlich – lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Niina Polonskaja;
1.20. Agnes Loorits – õpetajate esindaja;
1.21. Janeli Meristo – linna esindaja

2. Otsus jõustub 10. oktoober 2022. a

(allkirjastatud digitaalselt)
Riho Raave
Haridusosakonna juhataja

 

Lugupidamisega
Elle Agarmaa
Tartu Lasteaed Tripsik
direktor
7361549
53083667

Otsus Tartu linna dokumendiregistris

Tartu Lasteaed Tripsik 2022/2023 hoolekogu PDF

 

Viimati uuendatud 30. november 2022