Tervise edendamine

Tervise edendamine lasteaias Tripsik

Tervist arendav lasteaed

Lasteaed Tripsik kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Meie eesmärgiks on  tervist positiivselt mõjutavate tegevuste kaudu laste ja personali tervislike elu- ja mõtteviiside kujundamine ning toetamine. Selle eesmärgi saavutamiseks lähenetakse tegevustele süsteemselt, põimitakse omavahel kõik lasteaias toimuv ja haaratakse kaasa kõik huvigrupid, kes on seotud lasteaiaga.

Sellest tulenevalt on tervist edendavate lasteaedade mudelis kolm tähtsamat tegevusvaldkonda:

  1. koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia personali tervise nimel;
  2. lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine;
  3. lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine.

Tervise edendamise tegevust planeerib ja juhib lasteaia tervisemeeskond.

Tripsiku lasteaia hea praktika näited asuvad terviseinfo (www.terviseinfo.ee) kodulehel:

  1. Laste vaimse tervise edendamine „Lotte on sõbralik“
  2. liikumisharjumuste kujundamine  „Liikudes terveks“

Riiklikud tegevused tervisedendamisest leiate: