Lasteaia kvaliteedikokkulepe

Tartu linna lasteaedade kvaliteedikokkulepe

Tartu lasteaedade ühise töö tulemusena allkirjastati 25. mail 2018. a. linna lasteaedade kvaliteedikokkulepe. Kvaliteedikokkuleppesse sõnastati ühised põhimõtted ja väärtused, millest iga lasteaed õppe- ja kasvatusprotessi  läbi viimisel lähtub.

Tartu linna lasteaiad on lapsekesksed, loomingulised, turvalised, uuendusmeelsed ja hoolivad õppeasutused, mille tegevuse eesmärgiks on toetada iga lapse arengut ja sujuvat üleminekut kooli. Tartu lasteaiad teevad selle nimel koostööd kõigi osapooltega, kelleks on lapsed, lapsevanemad, lasteaia töötajad ja muud partnerid.

Tartu linna lasteaedade kvaliteedikokkulepe

Vaata eraldi aknas Tartu linna lasteaedade kvaliteedikokkulepet (PDF)