HEV koordinaator

HEV koordinaator

Hariduslike erivajadustega laste koordinaatori ülesandeks on HEV lapse õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine lasteaias ja lasteaiaväliselt. HEV koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, laste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

HEVKO tööülesanded:

  • Koordineerib lapsega tegelevate spetsialistide koostööd, osaleb IAK koostamisel
  • On kontaktisikuks HEV lastega seonduvalt (majasiseselt ja –väliselt)
  • Kaardistab HEV lapsed
  • Suhtleb osapooltega (eripedagoog, logopeed, psühholoog, juhtkond, lapsevanemad)
  • Toob osapooled kokku- organiseerib vestlusringe, koosolekuid jne.
  • Aitab rakendada soovitusi
  • Kogub ja jagab infot (kool, teine lasteaed jne.)

Loe rohkem ka Haridus-ja Teadusministeeriumi lehelt

Tartu Lasteaed Tripsik rõõmu- ja murering