Digiharidus

Lasteaias arendatav digiharidus

Digihariduse all mõistame laste tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuse tõstmist. Eesmärk on tõsta laste digioskusi, huvi ja oskusi kasutada erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid ja tunda rõõmu innovaatilisest õppimisest.

 Mängulised robotid on põnevad ja praktilised õppevahendid väikestele lastele alates eelkoolieast.  Õpetavad last lahendama loovalt probleeme ja arendavad algoritmilist mõtlemist läbi mängulise tegevuse. See robootikaplatvorm aitab lastel omandada 21. sajandiks olulisi STEAM oskusi (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunstid ja matemaatika).
Lasteaed kasutab HITSA poolt finantseeritud robootika komplekte.

Õppetöös kasutatakse järgmisi infotehnoloogilisi vahendeid:

  1. interaktiivne tahvel;
  2. erinevad põranda robotid + põrandamatid;
  3. fotoaparaadid;
  4. digitaalsed pildiraamd;
  5. dokumendikaamerad;
  6. tahvelarvutid.