Tartu Lastead Tripsik

Tartu Lasteaed Tripsik alustas oma tööd 1. jaanuaril  2020, rühmi on kokku 19. Sipsiku majas on 6 rühma, Triinu ja Taavi majas on 13 rühma.  Lasteaed Tripsik on linna suurim lasteaed, kus  toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

Lasteaed Tripsik on lastesõbraliku mängu- ja õpikeskkonnaga, lapsest ja tema eripäradest lähtuv ning peredega koostööd tegev haridusasutus.

  • Lasteaias on bassein ujumistegevuste läbiviimiseks.
  • Kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku
  • Kasutame Kiusamisest vaba lasteaed metoodikat ja mõnes rühmas projektõpet
  • Toetame eesti keelest erineva emakeelega lapsi eesti keele õppimisel.

Tartu Lasteaed Tripsik osaleb mitmetes programmides ja projektides

Kiusamisest-vaba-logo
Tervist-arendav-lasteaed-logo
Tervislik-töökoht-logo
Avastustee-logo
Tervislik-koolitoit-logo
KIK-logo
Hitsa-logo
Eliis_e-lasteaed-logo