Tartu Lastead Tripsik

Tartu Lasteaed Tripsik alustas oma tööd 1. jaanuaril  2020, rühmi on kokku 19. Sipsiku majas on 6 rühma, Triinu ja Taavi majas on 13 rühma.  Lasteaed Tripsik on linna suurim lasteaed, kus  toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

Lasteaed Tripsik on lastesõbraliku mängu- ja õpikeskkonnaga, lapsest ja tema eripäradest lähtuv ning peredega koostööd tegev haridusasutus.

  • Lasteaias on bassein ujumistegevuste läbiviimiseks.
  • Kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku
  • Kasutame Kiusamisest vaba lasteaed metoodikat ja mõnes rühmas projektõpet
  • Toetame eesti keelest erineva emakeelega lapsi eesti keele õppimisel.

Tartu Lasteaed Tripsik osaleb mitmetes programmides ja projektides

Kiusamisest vabaks!
Tervist arendav lasteaed
Tervislik töökoht
Avastustee - Avastuslik õppeviis
Tervislik koolitoit
Taimne Teisipäev
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus