Logopeedi ja eripedagoogi korrektsioonitöö

Eripedagoog

Eripedagoog töötab lasteaias peamiselt lastega, kelle areng ei ole eakohane või kes vajavad täiendavat tuge kooliküpsuse saavutamiseks.
Eripedagoog tegeleb laste psüühiliste protsesside (tähelepanu, taju, mõtlemine, mälu) arendamisega. Lihtsamalt öeldes kujundab eripedagoog lapses oskust tajuda ja tunnetada maailma, tähele panna ja meelde jätta kogetut, mõelda ja arutleda nähtu üle, kuulata teisi ja väljendada ennast mõistetavalt.

 

Eripedagoog:

  • aitab märgata lapse arengus kõrvalekaldeid ning hindab lapse arengut;
  • nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid lapse arengu toetamises;
  • suunab lapse arengut läbi psüühiliste protsesside arendamise;
  • arendab kõne ja kommunikatsioonioskust;
  • kujundab lugemis-ja kirjutamisvalmidust ning matemaatika eeloskusi;
  • kujundab esmaseid õpioskusi ja aitab saavutada kooliküpsust;
  • ennetab õpiraskusi koolis.

 

Tartu Lasteaed Tripsiku eripedagoogidega saab ühendust läbi ELIIS infosüsteemi.