Lasteaia visioon, missioon ja väärtused

Tartu Lasteaed Tripsik visioon, missioon ja väärtused

Visioon:

Oleme töötajate ja lastevanemate poolt hinnatud ning laste poolt armastatud lasteaed, kus peame tähtsaks tervislikke eluviise, loovust, mängulisust ja avastamisrõõmu.

Missioon:

Lasteaed Tripsik on lastesõbraliku mängu-ja õpikeskkonnaga, lapsest ja tema eripäradest lähtuv ning peredega koostööd tegev haridusasutus.

Põhiväärtused:

Koostöö – oleme avatud uutele ideedele ja koostööpartneritele. Toetame koostöös lastevanematega lapse mitmekülgset arengut. Tegutseme koos ühiste kokkulepitud eesmärkide nimel läbi jagatud vastutuse.

Loovus – tahame ja julgeme proovida teistsuguseid või uusi lahendusi ja õpime igast kogemusest. Vaatame maailma avatud meele ja uudishimuga, jagame häid mõtteid teistega.

Hoolivus – hoolime iga lapse ja töötaja heaolust, tervisest ja saavutustest ning meid ümbritsevast keskkonnast. Arvestame teistega, teeme heategusid, jagame rõõme ja oleme mõistvad ja sallivad erinevuste suhtes.

Piiluv Tripsik