Lasteaia uudised

Alates 01.05.2024.a. on Lasteaed Tripsik laste toidukulu päevamaksumus  2 eurot ja 40 senti. Toidukulu päevamaksumus on kinnitatud Tartu Lasteaed Tripsik  19.02.2024.a.  hoolekogu koosolekul  protokoll nr 1. Lapse toidukulu päevamaksumus 2 eurot ja 40 senti jaguneb järgmiselt: hommikusöök – 0,60 senti; lõunasöök – 1 euro 20 senti oode...

Lasteaia kohatasu Alates 01. jaanuarist 2022 peab lapsevanem tasuma 14% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast  ühe lapse kohta kuus (kogu aasta). Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on perioodil 01.01. - 31.12.2022  81 eurot. Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Lasteaiakohatasu vabastus Basseini kasutamise tasu Ujumisõpetust...